Prohlášení o ochraně osobních údajů (CA)

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů bylo naposledy změněno Březen 18, 2024, naposledy zkontrolováno Březen 18, 2024 a vztahuje se na občany a osoby s trvalým pobytem v Kanadě.

V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětlujeme, co děláme s údaji, které o vás získáme prostřednictvím https://www.digital-futures.eu. Doporučujeme pozorně si přečíst toto prohlášení. Při našem zpracování dodržujeme požadavky právních předpisů na ochranu soukromí. To mimo jiné znamená, že:

 • jasně uvádíme účely, pro které zpracováváme osobní údaje. Děláme to prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů;
 • naším cílem je omezit shromažďování osobních údajů pouze na osobní údaje potřebné pro plnění zákonných povinností;
 • nejprve vyžadujeme výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů v případech vyžadujících váš souhlas;
 • přijímáme příslušná bezpečnostní opatření k ochraně vašich osobních údajů a také to požadujeme od stran, které zpracovávají osobní údaje naším jménem;
 • respektujeme vaše právo na přístup k vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo vymazání na vaši žádost.

Pokud máte nějaké dotazy nebo chcete vědět přesně, jaké údaje o vás máme, kontaktujte nás.

1. Účel a kategorie údajů

Můžeme shromažďovat nebo přijímat osobní údaje pro řadu účelů spojených s našimi obchodními operacemi, které mohou zahrnovat následující: (kliknutím rozbalíte)

2. Zveřejňování osobních údajů

Vaše osobní údaje můžeme zveřejnit v rozsahu, v jakém jsme povinni tak učinit ze zákona, na základě příkazu orgánu činného v trestním řízení, v rozsahu povoleném jinými právními předpisy, za účelem poskytnutí informací nebo pro vyšetřování záležitosti týkající se veřejné bezpečnosti.

If our website or organisation is taken over, sold, or involved in a merger or acquisition, your details may be disclosed to our advisers and any prospective purchasers and will be passed on to the new owners.

3. Jak reagujeme na nastavení Nesledovat (Do Not Track) a Globální ovládání soukromí

Naše webové stránky nereagují a nepodporují pole hlavičky požadavku Nesledovat Do Not Track (DNT).

4. Cookies

Naše webové stránky používají cookies. Další informace o souborech cookie naleznete v Zásadách cookies na naší webové stránce Zásady cookies (CA)

5. Zabezpečení

Zavázali jsme se k zabezpečení osobních údajů. Přijímáme vhodná bezpečnostní opatření, abychom omezili zneužití a neoprávněný přístup k osobním údajům. Tím je zajištěno, že k vašim údajům mají přístup pouze nezbytné osoby, přístup k datům je chráněn a naše bezpečnostní opatření jsou pravidelně kontrolována.

6. Webové stránky třetích stran

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na webové stránky třetích stran propojené odkazy s našimi webovými stránkami. Nemůžeme zaručit, že tyto třetí strany budou s vašimi osobními údaji nakládat spolehlivě nebo bezpečně. Doporučujeme, abyste si před použitím těchto webu přečetli prohlášení o ochraně osobních údajů těchto webových stránek.

7. Změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Vyhrazujeme si právo na změnu tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Doporučujeme vám pravidelně se s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů seznámit, abyste si byli vědomi jakýchkoli změn. Kromě toho vás budeme informovat, kdykoli to bude možné.

8. Přístup a úprava vašich údajů

Máte-li jakékoli dotazy nebo chcete vědět, jaké osobní údaje o vás máme, kontaktujte nás. Nezapomeňte vždy jasně uvést, kdo jste, abychom si mohli být jisti, že nemodifikujeme ani neodstraňujeme žádná data nesprávné osoby. Požadované informace poskytneme až po obdržení ověřitelné žádosti spotřebitele. Můžete nás kontaktovat pomocí níže uvedených informací.

8.1 Pokud jde o vaše osobní údaje, máte následující práva

 1. Můžete odeslat žádost o přístup k údajům, které o vás zpracováváme.
 2. Můžete požádat o přehled údajů, které o vás zpracováváme, v běžně používaném formátu.
 3. Můžete požádat o opravu nebo vymazání údajů, pokud jsou nesprávná nebo již nejsou relevantní. Pozměněné informace se případně předají třetím stranám, které mají přístup k dotyčným informacím.
 4. Máte právo kdykoli odvolat souhlas s výhradou zákonných nebo smluvních omezení a přiměřené lhůty. O důsledcích takového odvolání budete informováni.
 5. Pokud jde o nedodržení podmínek PIPEDA, máte právo obrátit se na naši organizaci a v případě, že se problém nevyřeší, na Úřad komisaře pro ochranu soukromí Kanady.
 6. Přístup k osobním informacím v alternativním formátu poskytneme osobě se smyslovým postižením, která má právo na přístup k osobním informacím v rámci PIPEDA a která požaduje, aby byly tyto informace předávány v alternativním formátu, pokud (a) verze informace již v tomto formátu existuje; nebo b) její převod do tohoto formátu je přiměřený a nezbytný k tomu, aby jednotlivec mohl vykonávat svá práva.

9. Děti

Naše webové stránky nejsou navrženy tak, aby přilákaly děti, a naším záměrem není shromažďovat osobní údaje od děti ve věku kdy nemohou poskytovat souhlas v zemi jejich pobytu. Žádáme proto, aby nám děti ve věku kdy nemohou poskytovat souhlas neposkytovaly žádné osobní údaje.

10. Kontaktní údaje

Tietoevry Czechia s.r.o.
28. října 3346/91
702 00 Ostrava
Česká republika
Česká republika
Webová stránka: https://www.digital-futures.eu
E-mail: michal.kremen@tietoevry.com

Pro zásady a postupy organizace jsme určili kontaktní osobu, na kterou lze zasílat stížnosti nebo dotazy:
Michal Kremen
michal.kremen@tietoevry.com